Reštaurovanie dvoch plastík z historickej zbierky múzea

V roku 2019 získalo Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch finančnú podporu z grantového programu Fondu na podporu umenia na reštaurovanie dvoch plastík – plastiky kráľa Šalamúna a plastiky sv. Barbory z historickej zbierky múzea.Obe plastiky boli v pomerne zlom stave (v takom v akom boli v dávnejšej minulosti získané do múzea).

Socha kráľa Šalamúna pochádza zo Šterús a pravdepodobne bola súčasťou interiéru Kostola sv. Márie Magdalény, ktorý bol postavený v roku 1685 pôvodne ako kaplnka a v roku 1756 bol prestavaný. Súčasťou historickej zbierky múzea sú aj sochy troch rímskych vojakov, ktorí pôvodne tvorili súčasť kompozície Božieho hrobu. Socha kráľa Šalamúna je datovaná do druhej polovice 18. storočia (podobne ako rímski vojaci) a bola získaná darom od r. k. farského úradu v Lančári v roku 1936, teda patrí medzi zbierkové predmety získané ešte Piešťanskou muzeálnou spoločnosťou.

Socha kráľa Šalamúna bola v mimoriadne zlom stave. Drevo vo veľkom rozsahu poškodené drevokazným hmyzom, nevhodné opravy poškodených miest znižovali umelecko-historické hodnoty plastiky. Hrubé vrstvy nevhodných druhotných premalieb (premaľby tváre, krikľavé zelené rúcho a červený plášť) úplne potlačili rezbárske detaily, deformovali vzhľad a výraz tváre. Socha mala odlomenú pravú ruku a žezlo. Po reštaurátorskom prieskume boli odstránené druhotné vrstvy náterov a lakov až po zistenú originálnu farebnú úpravu a zvyšky zlátenia s bolo vykonané základné ošetrenie drevnej hmoty. Jednotlivé časti boli rekonštruované aj rezbársky – doplnkami vyrezanými z lipového dreva – a tiež špeciálnymi tmelmi. Po uvedených úpravách bolo realizované záverečné farebné zjednotenie plastiky retušou temperovými a akvarelovými farbami a konzervačná povrchová úprava tvrdeným včelím voskom. Reštaurovaním sa podarilo zachrániť hodnotnú plastiku a obnoviť jej umelecké a estetické hodnoty.

Plastiky reštaurovali Mgr. art Peter Gregvorek a Mgr. art Michal Mišáni. Návštevníci ich budú môcť obdivovať v stálej expozícii múzea.

Foto: P. Gregvorek, M. Mišáni, E. Drobná

Text: Vladimír Krúpa

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.