Reštaurovanie historického secesného albumu zo zbierok múzea

V roku 2017 získalo Balneologické múzeum Imricha Wintera finančný príspevok z Fondu na podporu umenia na reštaurovanie historického secesného albumu (evidenč. číslo B2-3417) v balneohistorickej zbierke múzea. V albume je uložená dobová zbierka 224 kusov historických pohľadníc, ktorá vznikala v prvej štvrtine 20. storočia.

Reštaurátorský výskum zhodnotil stav predmetu a stanovil postup jeho reštaurovania. Najvážnejším poškodením bol chýbajúci pokryv chrbta albumu. Zachovaný bol iba vo fragmente oddelenom od knihy. Dosky mali poškodené okraje a rohy, boli znečistené hmyzom a predná doska bola farebne pozmenená voči zadnej – vplyvom svetla. Papier knižného bloku bol pomerne krehký a lámavý (proces kyslej degradácie papiera) – strany albumu na mnohých miestach roztrhnuté a polámané, na okrajoch znečistené. Predsádkový list bol čiastočne odlepený, pokrčený s drobnými úbytkami papiera. Kovové svorky miestami vykazovali poškodenie koróziou, kapitálky väzby boli uvoľnené a zdeformované.