Reštaurovanie historickej hasičskej zástavy zo zbierok Balneologického múzea

Vďaka grantu poskytnutého Fondom na podporu umenia bol zreštaurovaný vybraný zbierkový predmet – historická hasičská zástava piešťanských hasičov z roku 1928 a historická stuha k nej (ev. č. H-1010).

Je to vôbec najstaršia zachovaná zástava piešťanských hasičov, ktorí boli založení ako v roku 1868, ako Dobrovoľný hasičský zbor. Zbor bol obnovený na novom základe v roku 1924 ale ich pôvodná zástava sa nezachovala. Zástava, ktorá bola predmetom reštaurovania je zachovaná kompletne (vrátane originálnej žrde a obalu). Jej rozmery sú 1,55 x 1,05 metra. Prínosom reštaurovania je zdokumentovanie materiálových a technologických charakteristík zástavy v rámci reštaurátorského výskumu. V procese reštaurovania reštaurátorka Mgr. art Sylvia Birkušová celoplošne očistila a scelila poškodené časti a odstránila a zmiernila faktory ďalšej degradácie a deštrukcie. Výsledkom je aj veľmi dobrý vizuálny a estetický efekt a obnovenie umelecko-remeselných kvalít zbierkového predmetu. Hlavným finančným partnerom projektu je Fond na podporu umenia, ktorý reštaurovanie podporil z verejných zdrojov / www.fpu.sk

Hasičská zástava s motívom sv. Floriána patróna hasičov, po reštaurovaní.