Predstavujeme Vám výsledky práce reštaurátorov

 • Rybárik riečny (Alcedo atthis).

  Odborné ošetrenie preparátu rybárika riečneho a ďalších preparátov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu

 • Školská pomôcka

  plagát podľa maľby Z. Buriana „Karbónsky prales“. Reštaurovanie plagátu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu

 • Secesný album so zbierkou historických pohľadníc

  Secesný album so zbierkou historických pohľadníc kúpeľov Trenčianske Teplice. Reštaurovanie albumu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu

 • Školská pomôcka – plagát podľa maľby Z. Buriana „Deinotherium“.

  Školská pomôcka – plagát podľa maľby Z. Buriana „Deinotherium“. Reštaurovanie plagátu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu

 • Školská pomôcka – plagát podľa maľby Z. Buriana

  Školská pomôcka – plagát podľa maľby Z. Buriana „Sídliště pračlověka ze starší doby kamenné“

 • Plastika sv. Jána Nepomuckého

  Plastika sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia, stav pred a po reštaurovaní. Reštaurovanie sochy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu

 • Hasičská zástava dobrovoľného hasičského zboru

  Hasičská zástava dobrovoľného hasičského zboru v Piešťanoch z roku 1924, stav pred a po reštaurovaní. Reštaurovanie zástavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 • Zdobená hrncovitá nádoba

  Zdobená hrncovitá nádoba, stav pred a po reštaurovaní, Chtelnica – kaštieľ, Reštaurovanie keramiky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu

 • Lekárnická nádoba

  Lekárnická nádoba, stav pred a po reštaurovaní, Chtelnica – kaštieľ, Reštaurovanie keramiky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu

 • Ukladanie Krista do hrobu

  neznámy autor, druhá pol. 18. stor., stav pred a po reštaurovaní, Reštaurovanie obrazu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu

 • Uniforma M. R. Štefánika

  Uniforma M. R. Štefánika ako podplukovníka francúzskej armády

 • Mamutí kel

  Mamutí kel, lokalita Krakovany-Stráže, 30 000 rokov pred n. l.

 • Poľovnícka guľovnica

  Poľovnícka guľovnica vyrobená v Jičíne, prvá pol. 19. stor.

 • Nádoba v tvare koženej kapsy

  Nádoba v tvare koženej kapsy, Abrahám, mladšia doba kamenná

 • Nádoby na skladovanie potravín

  Nádoby na skladovanie potravín, Kočín, mladšia doba kamenná

 • Bronzová rímska kanvica

  Bronzová rímska kanvica, bohaté hroby z doby rímskej, Krakovany-Stráže, 3. stor. n. l.

 • Sklené rímske fľaše

  Sklené rímske fľaše, bohaté hroby z doby rímskej, Krakovany-Stráže, 3. stor. n. l.

 • Poklad mincí z 15. storočia

  Poklad mincí z 15. storočia, Drahovce

 • Sv. Ján Nepomucký

  Sv. Ján Nepomucký, podmaľba na skle, 19. storočie

 • Panna Mária s Ježiškom

  Panna Mária s Ježiškom, 19. storočie

 • Panna Mária Immaculata

  Panna Mária Immaculata, plastika z 18. storočia

 • Úľ v podobe postavy muža v kroji

  Úľ v podobe postavy muža v kroji, 19. storočie, Moravany n/Váhom

 • Plastika rímskeho vojaka

  Plastika rímskeho vojaka od Božieho hrobu, Šterusy, 18. storočie

 • Japonský záves z 18. storočia

  Japonský záves z 18. storočia, zbierka M. R. Štefánika

 • Rohož z Tahiti z 19. storočia

  Rohož z Tahiti z 19. storočia, zbierka M. R. Štefánika

 • Plagát

  Plagát vydaný k otvoreniu mohyly na Bradle, r. 1928

 • Panna Mária s Ježiškom, 19. storočie

 • Portrét neznámej ženy, A. Buzna, olej na plátne

 • Fotografia členov obecného zastupiteľstva v Piešťanoch, r. 1928

 • Plastika (herma)

  Plastika (herma) ženy z výzdoby priečelia budovy Kúpeľnej dvorany, r. 1894

 • Plagát propagujúci predaj piešťanskej stolovej vody

  Plagát propagujúci predaj piešťanskej stolovej vody, medzivojnové obdobie

 • Architektonický model hotela Slovan

  Architektonický model hotela Slovan a jeho okolia, r. 1987

 • Lekársky slovník, prvotlač z konca 15. storočia

 • Kniha Geografické a historické spisy

  Kniha Geografické a historické spisy od E. S. Piccolominiho (pápeža Pia II.), vydanie z r. 1690