Japonský záves z 18. storočia

Japonský záves z 18. storočia, zbierka M. R. Štefánika

Podporujú nás