Plastika (herma) ženy

Plastika (herma) ženy z výzdoby priečelia budovy Kúpeľnej dvorany, r. 1894

Podporujú nás