Plastika rímskeho vojaka

Plastika rímskeho vojaka od Božieho hrobu, Šterusy, 18. storočie

Podporujú nás