Sklené rímske fľaše

Sklené rímske fľaše, bohaté hroby z doby rímskej, Krakovany-Stráže, 3. stor. n. l.

Podporujú nás