Š. Šlachta, D. Salamonová, A. Botek, V. Krupa: Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch

Vydané v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave v roku 1999
Publikácia, približujúca časť zbierky sakrálnych plastík z fondu Balneologického múzea v Piešťanoch, ktoré boli reštaurované študentmi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Popri popise exponátov prináša aj údaje a fotografie z procesu ich reštaurovania.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami