Sakrálne umenie zo zbierky Kornela Duffeka

Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera pri príležitosti otvorenia Dní Európskeho kultúrneho dedičstva v Piešťanoch srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov na slávnostné otvorenie novej expozície múzea.

Sakrálne umenie zo zbierky Kornela Duffeka

Tešíme sa na Vás utorok 8. septembra 2020 o 16:30 hodine vo Vile dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany.

Balada v dreve kolekcia národopisných plastík zo zbiekry Kornela Duffeka

Tešíme sa na Vás utorok 8. septembra 2020 o 17:30 hodine otvorenie druhej časti expozície v hlavnej expozícii múzea v budove Kúpeľnej dvorany, Beethovenova 5, Piešťany.

Program: hovorené slovo, hudobné pásmo v podaní rodiny Hlbockej a občerstvenie.

SAKRÁLNE UMENIE ZO ZBIERKY KORNELA DUFFEKA

Významný zberateľ Kornel Duffek vytvoril pozoruhodnú zbierku sakrálnych plastík. Je to len jeden aspekt bohatej zberateľskej činnosti tohto piešťanského zberateľa. Zbierku tvoria diela neznámych ale profesionálnych rezbárov či rezbárskych dielní, početne v nej prevládajú plastiky neznámych ľudových rezbárov. V nových expozíciách je vystavený jednak súbor diel vytvorených profesionálnymi tvorcami. Tematicky sú tu zastúpené diela znázorňujúce smrť Ježiša Krista (Ukrižovanie) a utrpenie Panny Márie (plastiky Piety) a napokon jeho víťazstvo nad smrťou (Zmŕtvychvstanie Krista). Drobná plastika stvárňuje veľmi neobvyklý motív Kristus v náručí anjela na Olivovej hore. Zo svätcov sú vo vystavovanom súbor zastúpení sv. Peter a sv. Pavol, sv. Ján Nepomucký a sv. Ján Krstiteľ. V súbore ľudových plastík tejto zbierky sú početnejšie zastúpené plastiky svätého Jána Nepomuckého, obľúbeného svätého v 18. a 19. storočí. Zastúpené sú sošky Panny Márie v podobách Panny Márie Bolestnej, Lurdskej a Immaculaty. Veľkú časť zbierky tvoria plastiky spojené s hlavnými okamihmi života Ježiša Krista. Častým motívom je Madona s dieťaťom – Panna Mária s malým Ježiškom. Ľudoví rezbári ich vytvárali podľa plastík v kostoloch významných pútnických miest tejto oblasti. Motív Panny Márie s mŕtvym Kristom v náručí – motív Piety je zastúpený variáciami šaštínskej piety, piety topoľčianskeho typu a doplnené sú aj unikátnou pietou z Holíča zo starších zbierok múzea. Vystavený súbor uzatvárajú betlehemské figúrky, ktoré v sebe spájajú motív Narodenia s predstavami ich tvorcov rezbárov z pastierskeho prostredia Oravy a Liptova alebo baníkov v okolí Banskej Štiavnice. Vystavené ľudové plastiky sú prejavom viery a umeleckého cítenia ľudových tvorcov. Cennú kolekciu ľudových sakrálnych plastík z konca 18. – začiatku 20. storočia, ktorú vytvoril pán Kornel Duffek máte možnosť obdivovať v expozíciách Balneologického múzea Imricha Wintera vďaka veľkorysému daru jeho manželky Sylvie Duffekovej a jeho dcér. Patrí im za to naša vďaka.

Expozície boli realizované s finančnou podporou:

Rímskokatolíckej cirkvi – Trnavskej arcidiecézy
spoločnosti Logomotion
spoločnosti Respect.

Termín podujatia

8. septembra 2020 o 17:30 hod.

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie výstavy