Silvia Čúzyová: Básnik a umenie – Kraskova umelecká zbierka

2006
Publikácia približuje súbor umeleckých diel a predmetov z Kraskovho osobného vlastníctva. Kraskova umelecká zbierka situovaná v pôvodnom interiéri básnikovho piešťanského bytu nie je rozsiahla. Je však bohatá a rôznorodá v umeleckých technikách i materiáloch. Textovú časť dopĺňajú poznámky a obrazová príloha s vyobrazeniami 16 vybraných umeleckých diel.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami