Novinky

 

Predstavenie múzejno-vzdelávacieho projektu Život pri rieke

(0 hlasov)

Dňa 20. mája 2017 počas Noci múzeí a galérií bol v Balneologickom múzeu Imricha Wintera verejnosti slávnostne predstavený múzejno-vzdelávací projekt Život pri rieke. Na ilustráciách pracovných listov k projektu sa podieľali deti ZUŠ v Piešťanoch pod vedením učiteľky Julie Džambazovič, ktoré boli za svoje prispenie k úspešnej realizácii projektu odmenené výtvarnými pomôckami.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria