Novinky

 

Realizácia expozície Gotický kostol „Starý kláštor“

(0 hlasov)

V roku 2017 a začiatkom roku 2018 sme s podporou Fondu na podporu umenia realizovali novú expozíciu – Gotický kostol „Starý kláštor“, ktorej cieľom je prezentovať verejnosti archeologicko-historické poznatky päťročného výskumu lokality - pozostatkov gotického kostola (národná kultúrna pamiatka) a prikostolného cintorína z 11. - 17. storočia.

Expozícia vychádza z hodnotenia archeologických nálezov a situácií zistených výskumom zrúcaniny kostola – torza nadzemnej časti a zisteného priebehu základov stavby. Starý kláštor a je národnou kultúrnou pamiatkou a najstaršou stavbou v Piešťanoch – jedinou známou stredovekou stavbou.

V expozícii sú vystavené nálezy – šperky, kovania, keramika, mince a tiež stavebný materiál gotického kostola. Expozíciu dopĺňa model kostola, ktorého autorom je Mgr. art Marek Kvetán a ide o rekonštrukciu vzhľadu stavby v období gotiky – v druhej polovici 14. storočia. Návštevníci tak získajú presnú predstavu ako táto unikátna piešťanská pamiatka vyzerala. Vystavené sú aj zvyšky stavebných prvkov – fragment kamennej i keramickej dlaždice, gotická tehla, vzorky omietky, fragment kamenných architektonických článkov – rebier klenby, konzola, fragment pastofória, fragment kamennej plastiky, V ďalšej časti sú to drobné šperky a súčasti odevu (rôzne kovania a pracky). Expozícia je dotvorená graficky – pohľadmi na zrúcaninu severného presbytéria, kamenné architektonické články či kresebnými rekonštrukciami postavy muža ženy a rodiny, na ktorých sú vyznačené šperky a kovové súčasti odevu.


Pohľad do interiéru kostola – dve presbytériá

Dokončovacie práce na modeli gotického kostola

Realizáciu expozície Gotický kostol „Starý kláštor” z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria