Novinky

 

Bezpečnostné zabezpečenie depozitárnych priestorov

(0 hlasov)

Balneologické múzeum v roku 2016 zrealizovalo projekt "Bezpečnostné zabezpečenie depozitárnych priestorov a ich zariadenie na uloženie zbierkových predmetov". Cieľom projektu bolo zlepšiť uloženie nevystavených zbierkových predmetov (ide o veľkorozmerné predmety, kamenné architektonické články, artefakty súvisiace s dejinami architektúry a i.). Balneologické múzeum má nedostatok vhodných depozitárnych priestorov.

Vďaka tomu, že tento project z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, po stavebnej úprave priestorov v objekte Pamätná izba Ivana Krasku na depozit sa nám podarilo celý priestor bezpečnostne zabezpečiť a vybaviť zariadením na uloženie zbierok.

Bol sem rozšírený elektronický bezpečnostný systém, ktorý bol pripojený na zabezpečovací systém v danom objekte, priestor bol vybavený bezpečnostnými dverami a zárubňou,

mobiliárom – kovovými regálmi na uloženie rôznych druhov zbierkových predmetov (časť z nich sú ťažké a masívne predmety),

pričom ide o predmety z kameňa (kamenné architektonické články), časť zbierky historických tehál a tehliarskych výrobkov, časť geologickej zbierky. Preto bolo potrebné depozitárny priestor vybaviť kovovým regálovým systémom rozmerov prispôsobených konkrétnym súborom zbierkových predmetov.

Na projekte sa podieľala aj firma Daniel Wolf - MIDAW, ktorá položila na podlahu umývateľnú podlahovú krytinu. Na projekte sa podieľal elektrotechnik-špecialista Ľuboš Jambor, ktorý v priestoroch inštaloval elektronický zabezpečovací systém a pracovníci múzea technický pracovník múzea, kurátori zbierok etnológie, histórie, archeológie a prírodných vied. Títo pracovníci múzea sa zúčastnili inštalácie mobiliáru - kovových regálov a taktiež potom na prevoze vybraných predmetov zo zbierok múzea a ich umiestňovaní do týchto depozitárnych priestorov.

Vďaka projektu podporeného Fondom na podporu umenia sa zlepšilo uloženie vybraných zbierkových predmetov Balneologického múzea.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria