Výstavy

 

19 sep

Podoby umenia I.

(0 hlasov)
od 19.09.2017 do 03.11.2017

Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera Piešťany

srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov na prehliadku výstavy

Podoby umenia I.

Výstava Podoby umenia I. z umeleckých zbierok Balneologického múzea Imricha Wintera prezentuje návštevníkom kolekciu umeleckých diel, ktoré nie sú vystavené v stálych expozíciách múzea.

Zastúpené sú maľby, kresby, grafiky, umelecké diela z bronzu – plakety a medaile, keramika, busta.

Vystavovaný je súbor portrétov – ide o typy ľudí z Piešťan ale nielen z Piešťan – z tvorby výtvarníkov zo začiatku 20. storočia, z obdobia 1. svetovej vojny a medzivojnového obdobia. Národopisný motív – žena v sviatočnom odeve je dielom D. v, Zgorského (neznámeho umelca, možno kúpeľného hosťa). Najväčšia kolekcia – súbor portrétov je z tvorby kňaza a maliara Alexandra Buznu žijúceho a tvoriaceho v tomto regióne. Sú tu zastúpené aj portréty, ktoré sú dielom neznámych, resp. nezistených umelcov i málo známeho vytvarníka A. Frolku. Portrét keramikára Ľ. Jakubčíka je dielom E. Pauloviča.

Národopisnými motívmi – typmi ľudí – muža v klobúku a ženy v čepci je prezentovaná tvorba vynikajúceho maliara a grafika Aurela Kajlicha, ktorý väčšinu života prežil v Piešťanoch. Z jeho tvorby je aj návrh plagátu výstavy venovanej umeniu a umelcom – divadlu, literatúre a hudbe 19. storočia.

Krajinky v zbierkach múzea zanechali (zrejme darovali) nám v súčasnosti menej známi maďarskí maliari, ktorí Piešťany navštívili pravdepodobne ako kúpeľní hostia. Kostol v Banke je zachytený na akvareloch J. Kovátsa, dedinské domčeky na obraze G. Kádára. Na výstave sú i diela členov zamýšľanej a plánovanej kolónie umelcov, ktorú tu chcel založiť Janko Alexy – motívom diel Alexyho sú pamiatky tohto regiónu, J. Kollár si všimol starý kostolík Moravanoch nad Váhom a od Martina Benku je to typická krajinka s motívom zberu zemiakov. Architekt P. Weisz zachytil romantickú podobu cesty v Banke smerom ku kostolu sv. Martina s vínnymi pivničkami.

Výtvarní umelci druhej polovice 20. storočia, ktorých diela nájde návštevník na výstave sú umelci dlhodobo žijúci a tvoriaci v Piešťanoch. Mária Šuľanová s typickými motívmi z Piešťan, Ctibor Krčmár s krajinkami inšpirovanými riekou Váh. Časovo najmladšie dielo je maľba od maliara a humoristu Milana Stana je milá a prívetivá krajinka – pohľad na Obtokové rameno Váhu.

Tvorba vynikajúceho výtvarníka a medailéra Mariána Polonského je zastúpená troma dielami z bronzu – plaketou Osud, medailou s motívom boha medicíny Asklepios o budúcnosti medicíny a plaketou k 7. zjazdu Gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, na ktorej sa objavuje motív Moravianskej Venuše. Dielo sochára a medailéra staršej generácie je návrh plakety Pribina od Jána Koniarka. Z obdobia 1. svetovej vojny je busta neznámeho nadporučíka rak. – uhorskej armády od srbského sochára S. Durdeviča, ktorý bol v Piešťanoch ako zajatec. Bojová scéna zasadená do horského prostredia je motívom obrazu V. Černého, ktorý namaľoval v roku 1915. Portrét jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín gen. M. R. Štefánika je z medzivojnového obdobia a je od F. Fahrmanna.

Z keramickej tvorby sú prezentované diela keramikára Ľubomíra Jakubčíka, dlhé roky žujúceho a tvoriaceho v Piešťanoch, menšia kolekcia diel Jozefa Sušienku žijúceho v Hlohovci ale pravidelne vystavujúceho na rôznych výstavách v Piešťanoch. V minulosti pravidelne vystavoval na mnohých ročníkoch výstavy Socha piešťanských parkov. Tretím keramikárom, ktorého tvorbu si môžete pozrieť je Ivan Polonský. Vystavený je súbor úžitkovej keramiky (vázy, veľká misa) vysokej umeleckej hodnoty.

Unikátom je nedávno získaný nedokončený návrh plagátu pre piešťanské kúpele od dnes málo známeho rakúskeho umelca K. Edlera von Stur získaný v banskoštiavnickom antikvariátiku.

Druhou svetovou vojnou – tragédiou a utrpením, ktoré priniesla sú inšpirované grafiky J. Baláža, V. Hložníka, J. Lebiša a I. Vysočana.

Výstava potrvá od 19. septembra do 3. novembra 2017.

PhDr. Vladimír Krupa Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria