Pracovníci múzea

 

 • PhDr. Vladimír Krupa Riaditeľ (aj archeológ)
  Telefónne číslo: 033 772 2875, 033 762 1334
 • Mgr. Jarmila Hluchová Sekretárka, asistentka riaditeľa, pokladníčka
  Telefónne číslo: 033 772 2875
 • Viera Oršinová Ekonómka, personalistka a mzdárka
  Telefónne číslo: 033 772 2875
 • Mgr. Martin Kostelník Balneohistorik, kurátor balneohistorickej zbierky
  Telefónne číslo: 033 772 2508
 • Mgr. Andrej Bolerázsky Historik, kurátor historickej zbierky a zbierky novšej histórie
  Telefónne číslo: 033 772 2875
 • Mgr. Vladimíra Pribišová Kurátorka etnologickej zbierky a knihovníčka odbornej knižnice múzea
  Telefónne číslo: 033 772 2875
 • Ing. Tomáš Mlynský Dokumentátor, odborný archív múzea a kurátor prírodovednej zbierky
  Telefónne číslo: 033 772 2508
 • Eva Drobná fotografka, fotoarchív
  Telefónne číslo: 033 772 2508
 • Vít Pavlík Bezpečnostný technik, správca budov, údržba, výstavný technik
  Telefónne číslo: 033 772 2875
 • Veronika Pikusová Lektorka v hlavnej expozícii Balneologického múzea a kultúrno-výchovný pracovník
  Telefónne číslo: 033 772 2875
 • Mgr. Alexandra Murínová lektorka v expozícii Pamätná izba Ivana Krasku
  Telefónne číslo: 033 762 3272

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria