1991

 

BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 1991

(1 Hlasovať)

Illášová Ľ-Klčo M.

Skameneliny z Prašníka

s.3-5

Klčo M., Ožďáni O.

Sídliskový objekt maďarovskej kultúry vo Vrbovom

s.6-26

Klčo M., Krupa V.

Chladné zbrane zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch

s.27-35

Bača R.

Toponymia okolia Piešťan z hľadiska archeologického

s.36-56

Horváth G.

Balneomedicína v slovenských kúpeľoch v 18. Storočí

s.57-65

Melioris L.

História využívania minerálnych a termálnych vôd Levickej žriedelnej línie

s.66-76

Palkovič K.

Ján Hollý o Piešťanoch a ich okolí

s.77-82

Škodáček P.

Piešťany z aspektu profesora Prochásku z Viedne roku 1818

s.83-86

Šmondrk J.

Hospodársky rozvoj Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch do roku 1918

s.87-90

Kaňuščák P.

Tridsať rokov ornitologických výskumov na piešťanskej Sĺňave

s.91-101

Gregorička Š.

Tenisová storočnica v Piešťanoch

s.102-110

Bača R., Krupa V.

Bibliografia článkov týkajúcich sa múzea v Piešťanoch z časopisov a novín za obdobie rokov 1925-1938

s.111-117

Krupa V.

I. zjazd slovenských historikov

s.118

Bača R.

K životnému jubileu Dr. Alexandra Ruttkaya, DRSc.

s.119-120

Gregorička Š.

Jubileá bez osláv

s.121-126

Hovorka J.

Spomienka na Štefana Podolského

s.127

Hovorka J.

Národné púte na archeologickej lokalite Ducové-Kostolec

s.128

 

Adresár

s.128

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria