1995

 

BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 1995

(0 hlasov)

Krupa V.

Balneologické múzeum v roku 1995

s.5-6

Pekárová M.

Pamätný spis Ľudovíta Wintera

s.7-31

Churý S.

Zaujímavosti a drobnosti o kúpeľoch vo fondoch Štátneho oblastného archívu v Bytči

s.32-50

Churý S.

Naše kúpele v zrkadle niektorých slovenských periodík z rokov 1940-1944

s.51-63

Rebro A.

Poetická oslava minerálneho prameňa vo Svätom Jure

s.64-68

Žilák J.

Kúpele v Hajnáčke

s.69-77

Bača R.

K významu rieky Váh od praveku po súčasnosť

s.78-90

Bakošová Z.

Využitie novovekých písomných prameňov k starším dejinám obce Banka

s.91-95

Bakošová Z.

Červenokamenská línia Pálfiovcov a Piešťany

s.96-100

Klčo M., Krupa V.

Stredoveké napínacie zariadenie na kušu - hever - zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch

s.101-107

Klčo M., Krupa V.

Pečatidlá - typáriá zo zbierok Balneologického múzea

s.108-118

Kováčová G.

Modrotlačiarska dielňa vo Vrbovom

s.119-134

Thurzo M.

Antropologický posudok na kostrové pozostatky z lokality Prašník (okr. Trnava), poloha Tlstá hora (Babylon)

s.146-153

Illášová Ľ.

Anaýza kameňov zo základov kostolnej lode v polohe Starý kláštor v Piešťanoch

s.154-157

Kolníková E.

Archívny nález rímskej mince z Piešťan ( Rímske mince na strednom Považí)

s.158-169

Hunka J.

Nové nálezy mincí z okolia Piešťan

s.170-172

Hunka J., Klčo M.

Ďalšie mince z krakovianskeho nálezu

s.173-176

Klčo M.

Zisťovací archeologický prieskum v polohe Marhát v Moravanoch nad Váhom

 

Kaňuščák P.

Faunisticko-ekologický prehľad vtáctva na rybníku pri Kapinciach

s.177-214

Chmelár Ľ.

Slovenská ikonografia. Patronáty a atribúty v posvätnom umení

s.215-233

Hunka J.

Nové príspevky z regionálnej tlače

s.234-235

Bošmanský K.

MUDr. Viliam Švec, CSc. sedemdesiatnikom

s.236-237

Bošmanský K.

K nedožitým sedemdesiatinám Ing. Jána Šípoša

s.238-239

Urbánek T.

Prof. MUDr. Vratislav Kučera, prvý český lekár v Piešťanoch

s.240-241

Krupa V.

Za profesorom Jánom Mulíkom

s.242

Krupa V.

Za Dr. Elemírom Čelkom

s.243

Pekárová M.

VI. Balneohistorická konferencia v Turčianskych Tepliciach

Kopáčiková J.

Medzinárodné maliarske sympózium v Moravanoch

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria