1998

 

BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 1998

(0 hlasov)

Krupa, V.

Balneologické múzeum v roku 1998

s. 5

Pekárová, M.

Stručný sprievodca po Piešťanoch a okolí

s. 7

Šmondrk, J.

Z histórie Vojenského kúpeľného ústavu Číž (90 rokov od založenia)

s. 32

Churý, S.

Zabudnuté Kúpele Železnô v Nízkych Tatrách

s. 42

Churý, S.

Drobničky zo slovenských kúpeľov

s. 65

Krupa, V.

Balneologické múzeum v Piešťanoch - špecializované múzeum dejín

kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku (65 rokov sprístupnenia

expozície 29. júna 1933)

s. 71

Bača, R., Krupa, V.

Záchranný výskum žiarového pohrebiska lužickej kultúry v obci Banke,

okres Piešťany

s. 85

Klčo, M., Krupa, V.

Hromadný nález keramiky v obilnej jame vo Vrbovom

s. 106

Žbirková, M.

Tematínsky hrad a panstvo

s. 122

Galbavá, M.

Osídlenie a hospodársky vývoj považskej časti čachtického panstva

do konca 16. storočia

s. 132

Klčo, M.

Krypta v rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice v Chtelnici

s. 153

Bača, R., Kováčová, G.

Piešťany v rokoch I. svetovej vojny

s. 164

Murín, A.

50 rokov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

s. 184

Bača R., Kováčová, G.

Stručný vývoj včelárstva od jeho počiatkov

s. 207

Chmelár, Ľ.

Slovenská ikonografia, patronáty a atribúty v posvätnom umení

s. 246

Kaňuščák, P.

Výskyt labute spevavej ( Cygnus Cygnus) na piešťanskej Sĺňave

s. 260

Pekárová, M.

Kúpele Františka Jozefa - skvost medzi kúpeľnými budovami

z konca 19. storočia

s. 265

Krupa, V.

Ján Gašpar - ľudový umelec z Ducového

s. 268

Bošmanský, K.

Rovenský, J.

K životnému jubileu Doc. MUDr. Tibora Urbánka, CSc.

 

Schulz, A.

Spomienka na starého otca Ľudovíta Wintera

s. 274

Vereš, P.

Moje spomienky na otca MUDr. Pavla Vereša 1878 – 1958

s. 276

Gallová, J.

31. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia

v Moravanoch nad Váhom

s. 279

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria