Vytlačiť túto stránku
BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 1999 – 2000

BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 1999 – 2000

(0 hlasov)

Krupa, V.

Balneologické múzeum v roku 1999 – 2000

s. 5

Pekárová, M.

Ľudovít Winter a jeho rozlúčka s Piešťanmi

s. 9

Urbánek, T.

Kúpeľní lekári v Piešťanoch – pohľad do histórie

s. 25

Karlíková, J.

Kúpele Trenčianske Teplice na starých fotografiách a pohľadniciach

koniec 19. storočia – 40-te roky 20. storočia )

s. 62

Pavúk, M.

Historiografické záznamy o kúpeľoch vo Vyhniach do konca 18. storočia

s. 75

Weinbergerová, M.

Propagačný materiál k dejinám niektorých kúpeľov na Slovensku

s. 87

Pekárová, M.

Piešťanské kúpeľné plagáty zo zbierok Balneologického múzea

s. 95

Pekárová, M.

Makety liečebných domov v Balneologickom múzeu v Piešťanoch

s. 102

Rebro, A.

Dvestopäťdesiate výročie smrti Mateja Bela

s. 108

Klčo, M.

Hrob z 9. storočia vo Vrbovom (okr. Piešťany)

s. 116

Šefčáková, A.

Antropologická analýza hrobu z 9. storočia vo Vrbovom, okr. Piešťany

s. 122

Krupa, V.

Svadba v Káne galilejskej

s. 129

Žbirková, M.

Urbár Tematínskeho panstva z roku 1636, II.

s. 137

Bosák, Ľ.

Barón Alexej Révai a jeho dielo

s. 148

Hunka, J., Klčo, M.

Súbor mincí zo začiatku 17. storočia zo Šterús

s. 161

Kováčová, G.

Národopisné slávnosti v Piešťanoch

s. 173

Kováčová, G.

Svätý Ján Nepomucký v zbierkach Balneologického múzea

s. 178

Krupa, V.

Letecký deň v Piešťanoch

s. 186

Bursa, S.

Zánik pohotovostnej letky

s. 192

Bača, R.

Hlinkova slovenská ľudová strana v Piešťanoch v rokoch 1939 – 1945

s. 212

Churý, S.

Ochrana prírodných pamiatok v minulosti v zrkadle archívneho materiálu

s. 232

Kaňuščák, P.

Ťah, hniezdenie a zimovanie sliepočky zelenonohej (Gallinula Chloropus L.,

1758) v širšom okolí Piešťan

s. 243

Kováčová, G.

Jubileum pani Vilmy Flosníkovej

s. 252

Pekárová, M.

Prezentácia knihy Kúpele Piešťany v pamätiach Ľudovíta Wintera

s. 254

Krupa, V.

Sakrálne umenie – nová expozícia Balneologického múzea

s. 257

Gallová, J.

32. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom

s. 259

Gallová, J.

33. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom

s. 262

twitter

facebook

google+