2001 - 2002

 

BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 2001 – 2002

(0 hlasov)

Krupa, V.

Správa o činnosti Balneologického múzea v Piešťanoch za roky 2001 a 2002

s. 5

Pekárová, M.

Hudobné podujatia v Piešťanoch v minulosti

s. 10

Pekárová, M.

Hotel Thermia Palace a kúpele Irma a ich vyobrazenie na zbierkových

predmetoch v Balneologickom múzeu

s. 17

Krupa, V.

Jubileum hotela Thermia Palace a kúpeľov Irma (1912 – 2002)

s. 20

Junas, K.

Reforma verejnej správy na Slovensku v roku 1940 a jej dopad

na okres Piešťany

s. 27

Pavúk, M.

Zaniknuté kúpele vo Vyhniach v dobových pohľadniciach

s. 35

Pavúk, M.

Dôležité pramene termálnej, liečivej a studenej vody vo Vyhniach

s. 89

Churý, S.

Lekárne a lieky z prírody v svetle archívneho materiálu

s. 98

Bolerázsky, A.

Spolkové zástavy v zbierkach Balneologického múzea

s. 102

Kvetanová, G.

Napoleonské kúpele v Piešťanoch vo svetle poznatkov zo stavebno-

historického výskumu

s. 133

Staššíková-Štukovská, D.,

Marková, K.

Záchranný výskum na opevnenom sídlisku vo Veselom

s. 145

Staššíková-Štukovská, D.

Prínos pohrebiska v Borovciach k výskumu raného stredoveku

s. 150

Illášová Ľ., Miklíková, Z.

Zvyšky mäkkýšov z archeologických lokalít Veselé a Borovce

s. 158

Staššíková-Štukovská, D.

Polykultúrne archeologické nálezisko v Dubovanoch

s. 165

Klčo, M., Krupa, V.

Stredoveké nálezy z Lančára, okres Piešťany (Kachlice s motívom

sv. Martina)

s. 176

Klčo, M.

Ranostredoveká ostroha z Moravian nad Váhom

s. 188

Klčo, M.

Nové nálezy militárií z Drahoviec

s. 194

Hunka, J., Novosedlík, P.

Depot mincí z 19. storočia z Hlohovce -sv. Petra

s. 200

Novosedlík, P.

Nález rímskej mince v Koplotovciach (okr. Hlohovec)

s. 230

Churý, S.

Zaujímavosti o prírode a o poľovačke v Liptove v zrkadle archívneho

materiálu

s. 232

Bolerázsky, A.

Turistický sprievodca po Piešťanskom okolí od Jána Makoňa

z roku 1944

s. 236

Kaňuščák, P.

Výskyt a hniezdenie slávika krovinového (Luscinia Megarhynchos)

v širšom okolí Piešťan

s. 243

Pekárová, M.

Stručný pohľad na kúpele Dudunce

s. 250

Gallová, J.

Symbolický návrat akademického maliara Ctibora Krčmára do Piešťan

s. 252

Gallová, J.

34. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch

nad Váhom

s. 255

Gallová, J.

35. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch

nad Váhom

s. 257

Bošmanský, K.

Siťajove predvianočné reumatologické semináre

s. 260

Ferianec, B.

Zostrelený kanadský pilot po tretí raz na Slovensku

s. 264

 

 

Krupa, V.

Za pani Klárikou Pinkasovou

s. 267

Klčo, M.

Bibliografia vlastivednej literatúry okresu Piešťany za roky 1989         s. 268

– 2002

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria