Sprievodcovia po expozíciách

 

Prehľad histórie slovenských kúpeľov – sprievodca po expozícii

(0 hlasov)
(zost. M. Pekárová), 1994
Drobná tlač – skladačka so stručným prehľadom histórie kúpeľov na Slovensku vo vťahu k exponátom Balneologického múzea. Vyšlo pri príležitosti sprístupnenia novej expozície balneohistórie v budove Vila Liska v Piešťanoch. Vyšlo v slovenskej aj anglickej jazykovej verzii.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria