Vydali sme

 

Vladimír Krupa – Marián Klčo: Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží

(3 hlasov)
Vydané v roku 2015


Kniha je spracovaná populárno-náučnou formou. Má kapitoly venované dejinám archeologických výskumov v Krakovanoch-Strážach, histórii unikátnych a výnimočných objavov bohatých hrobov z mladšej doby rímskej v miestnej tehelni v rokoch 1933, 1939 a 1940. Vďaka výskumu v archívoch sa v knihe podarilo uviesť na pravú mieru a spresniť viaceré okolnosti o histórii objavu. Tým sa zaoberajú kapitoly Bohaté hroby z Krakovian-Stráží – história objavu a Bohaté hroby z Krakovian-Stráží – historické súvislosti. Vzrušujúce je pátranie po ďalších unikátnych nálezoch z bohatých hrobov a informácie o ich osudoch v kapitole Príbeh pokračuje. Absolútnym unikátom je do zbierok múzea novozískaný zlatý prsteň z hrobu I, ktorý je v knihe vôbec prvýkrát publikovaný. Knižka má aj obsiahlu katalógovú časť. Text dopĺňajú kvalitné farebné fotografie všetkých archeologických nálezov z bohatých hrobov ale i historické čiernobiele fotografie. Táto publikácia si kladie za cieľ oboznámiť širšiu verejnosť s týmito mimoriadne významnými archeologickými nálezmi. Významnými nielen z celoslovenského ale i z európskeho hľadiska.

Mimoriadne prínosnou je kapitola Spektrálna analýza predmetov z germánskych hrobov z doby rímskej, Krakovany-Stráže, ktorú spracovali odborníci z Univerzity Konštantína Filozofa – doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. a doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD. Bolo skúmané zloženie zliatin predmetov uložených v Balneologickom múzeu v Piešťanoch, v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi a v Archeologickom múzeu SNM v Bratislave. Výskum bol realizovaný röntgenovou fluorescenčnou metódou. Röntgenová fluorescenčná analýza je metóda nedeštruktívneho zisťovania chemického zloženia predmetov.

Publikácia je zároveň prepojená so stálou expozíciou Balneologického múzea – jej archeologickou časťou, v ktorej je týmto objavom a nálezom z nich venovaná veľká časť expozície. V knihe nechýba ani výberová bibliografia a súhrn v anglickom jazyku. Vydanie publikácie podporili finančnou dotáciou okrem Ministerstva kultúry SR aj obec Krakovany a sponzori, ktorých propagácia je publikovaná v závere knihy. Knihu odporúčame všetkým záujemcom o starovek, históriu Rímskej ríše, dejiny umeleckého remesla, archeológiu či históriu.

rozsah 220 strán, počet obrázkov: 173 farebných, 117 ČB

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria