Vydali sme

 

Kol. autorov: Winterovci a Piešťany

(5 hlasov)

Kvôli pripomenutiu si zásluh rodiny Winterovcov o rozvoj kúpeľov Piešťany a ich premenu na svetoznáme kúpeľné mesto, vydal Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera knihu Winterovci a Piešťany. Je dielom kolektívu autorov a na pozadí historického vývoja konca 19. a prvej polovice 20. storočia sa máme možnosť oboznámiť s ich aktivitami v prospech piešťanských kúpeľov. Úvodné kapitoly sú venované Alexandrovi Winterovi – zakladateľovi firmy Alexander Winter a synovia, podnik generálneho prenájmu kúpeľov a jeho dvom synom Ľudovítovi a Imrichovi. V ďalšej časti knihy je spracovaný rozvoj kúpeľov za Winterovcov a história i zaujímavosti najvýznamnejších budov, ktoré dali postaviť (Kursalon, Kúpele Františka Jozefa, Thermia Palace a Irma, Pro Patria (Za vlasť), Kúpalisko Eva, Kolonádový a Krajinský most). Záverečná časť čitateľom priblíži históriu Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a dejiny piešťanského, dnešného Balneologického múzea Imricha Wintera. Je doplnená o výberovú bibliografia literatúry k piešťanskému múzeu.

Publikácia má formát A5, 120 strán, 107 čiernobielych a 18 farebných obrázkov.

120 strán, cena: 8,00,- €

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria