Vydali sme

 

Kniha M. Pekarovič – V. Pribišová: Tradičný ľudový odev v Trebaticiach

(1 Hlasovať)
M. Pekarovič – V. Pribišová: Tradičný ľudový odev v Trebaticiach


Kniha prináša podrobné informácie o tradičnom ľudovom odeve v Trebaticiach, spôsobe jeho nosenia a jednotlivých súčastiach. Samostatná časť je venovaná výzdobe tradičného trebatického odevu a podrobne sú popísané jednotlivé súčasti tradičného ženského a mužského odevu a ich výzdoba, materiály, z ktorých boli zhotovené a vysvetlenia kedy a ako sa jednotlivé súčasti nosili. Textovú časť uzatvára použitá literatúra, slovník nárečových výrazov, ktoré sa vyskytujú v texte a zoznam cirkevných sviatkov a obradov. Vo farebnej obrazovej časti sú fotografie ľudí z Trebatíc oblečených v rôznych typoch odevov. Aby boli oblečení správne a správne upravené jednotlivé súčasti odevu, to ako aj spolupráca na textovej časti, je výsledkom práce folkloristu Milana Pekaroviča. 78 strán, 98 farebných fotografií tvoriacich farebnú obrazovú prílohu / cena 9,- €

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria