Vydali sme

 

Pamätník holokaustu v Piešťanoch

(0 hlasov)


Kniha sa venuje nielen vzniku pamätníka holokaustu v Piešťanoch, ale aj dejinám židovskej komunity, spracúva obdobie totalitného režimu v rokoch 1939 – 1945, prenasledovanie Židov a holokaustu tunajšej židovskej komunity a jej zánik. Sú tu aj príbehy jednotlivých významných osobností spomedzi príslušníkov židovskej komunity z Piešťan – umelcov, architekta, účastníkov odboja a nechýbajú údaje o tých, ktorí neváhali nasadiť svoj život a pomohli a zachránili životy židovských spoluobčanov. Nasleduje menný zoznam obetí - židovských obyvateľov Piešťan a okolia, ktorí zahynuli v koncentračných a vyhladzovacích táboroch. V závere textu publikácie sú resumé v anglickom a nemeckom jazyku.

Vydala Piešťanská muzeálna spoločnosť v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera

80 strán, 36 farebných a 32 čiernobielych fotografií, cena 7,- €

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria