Vydali sme

 

14 feb

Ľubomír Mrňa: STAVITELIA PIEŠŤAN

(3 hlasov)


Kniha o histórii architektonického vývoja Piešťan. Autorom knihy je Ing. arch. Ľubomír Mrňa, ktorý sa nielen venoval vlastnej architektonickej tvorbe, ale aj dejinám architektúry. Je autorom mnohých odborných i populárno-náučných článkov a štúdií. Knižné vydanie mapuje životné osudy a tvorbu už nežijúcich staviteľov a architektov pre Piešťany v období historických i politických zmien od konca 19. do druhej polovice 20. storočia. Podobu Piešťan ovplyvnili najmä secesia, funkcionalizmus a výstavba v období socializmu, ktorý predstavoval z historického hľadiska nedlhé obdobie rokov 1948 – 1989. Dôkazom ich kvality a významu je i skutočnosť, že mnohé z nich sú dnes národnými kultúrnymi pamiatkami. Po úvodných kapitolách nasledujú ťažisková časť publikácie – medailóny 51 architektov a staviteľov. Každý predstavuje samostatnú kapitolu a len výnimočne sú v kapitole začlenené medailóny dvoch architektov či staviteľov. Od medailónu významného maďarského (a pravdaže i uhorského) architekta Ignáca Álpára (1855 – 1928) až po nemenej významného architekta Ferdinanda Milučkého (1929 – 2019) tvorcu jednej z najpôsobivejších piešťanských stavieb – Domu umenia. Po grafickej stránke je publikácia spracovaná reprezentačným spôsobom.

208 strán (vrátane 271 fotografií, kresieb, plánov a dokumentov), pevná väzba, cena 15,-€

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria