Vydali sme

 

R. Bača, V. Krupa: Katalóg archeologickej zbierky Balneologického múzea

(0 hlasov)
1998
Podrobný katalóg archeologickej zbierky Balneologického múzea s rozsiahlou obrazovou prílohou. V prvej časti obsahuje nálezy v zbierke múzea, ktoré nepochádzajú z územia Slovenska alebo z územia piešťanského okresu. V druhej časti je katalóg zbierky s nálezmi z územia okresu Piešťany. Určený pre odbornú i laickú verejnosť so záujmom o archeologické pamiatky v regióne Piešťan.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria