Vydali sme

 

Š. Šlachta, D. Salamonová, A. Botek, V. Krupa: Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch

(1 Hlasovať)
Vydané v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave v roku 1999
Publikácia, približujúca časť zbierky sakrálnych plastík z fondu Balneologického múzea v Piešťanoch, ktoré boli reštaurované študentmi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Popri popise exponátov prináša aj údaje a fotografie z procesu ich reštaurovania.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria