Vydali sme

 

M. Klčo: Okres Piešťany, stručná história a erby miest a obcí

(0 hlasov)
1999, (2. doplnené vydanie vyšlo v roku 2005)
Kniha približuje históriu miest a obcí piešťanského okresu od najstarších čias do roku 1918 a zameriava sa hlavne na vývoj ich symboliky – pečatí a erbov. Obsahuje kresby a vyobrazenia dobových pečatí a erbov jednotlivých obcí a miest piešťanského okresu. Publikácia určená nielen pre záujemcov o heraldiku ale aj o regionálnu históriu vôbec.
Pútavo napísaná knižka, spracovaná na základe dlhoročnej a bádateľskej činnosti autora v oblasti regionálnej histórie. Je tu spracovaná aj symbolika miest a obcí – pečate a erby, história ich vývoja. Textová časť je doplnená čiernobielymi a farebnými kresbami a obrázkami. Nechýba ani súpis použitej literatúry a prameňov, mapa okresu Piešťany. Vhodná nielen pre záujemcov o heraldiku, ale i históriu, archeológiu a regionálne dejiny.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria