Vydali sme

 

Vladimír Krupa, Magda Pekárová: Balneologické múzeum v Piešťanoch jubiluje (75 výročie vzniku Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a založenia múzea 1928 – 2003)

(0 hlasov)
2003
Doteraz najpodrobnejšia a najvyčerpávajúcejšia publikácia, približujúca históriu a činnosť tejto jedinečnej kultúrnej inštitúcie v Piešťanoch, doplnená o množstvo zaujímavých fotografií. Publikácia podávajúca záujemcom o Balneologické múzeum množstvo informácií o histórii a činnosti tohto jedinečného kultúrneho stánku v Piešťanoch. Kniha približuje nielen históriu samotného múzea, ale i Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, ktorá vznik múzea predchádzala. Založená bola v roku 1928 z iniciatívy nájomcov piešťanských kúpeľov – Winterovcov a jej členmi boli aj mnohé významné osobnosti. Kniha je vydaná v slovensko – anglickej verzii.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria