Vydali sme

 

Ľ. Mrňa: Stavebné pamiatky Piešťan – obraz kúpeľného mesta

(1 Hlasovať)
2005
Publikácia podáva záujemcom prehľad urbanistického vývoja kúpeľného mesta Piešťany od najstarších čias až do súčasnosti. Ťažisko spočíva na dvoch obdobiach a štýloch významných pre architektúru Piešťan – na 19. storočí (klasicizmus, romantizmus, eklekticizmus) a 20. storočí (secesia, funkcionalizmus). Nechýbajú ani veľmi zaujímavé kapitoly, v ktorých sú stavby, ktoré dnes už neexistujú a stavby, ktoré sa nerealizovali (kapitoly „Demolácie“ a „Nepostavené Piešťany“). Text publikácie dopĺňa obrazová časť – fotografie, kresby a plány – spolu 136 a literatúra. V publikácii je aj súhrn v nemeckom jazyku.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria