Vydali sme

 

V. Krupa, M. Klčo: Básnik Ivan Krasko a jeho knižnica

(1 Hlasovať)
2006
Publikácia približujúca život básnika, jeho tvorbu a pôsobenie v spoločensko-politickom živote počas obdobia I. ČSR. Ťažiskom publikácie je zhodnotenie knižnice básnika, jej charakteristika. Samostatnú a možno povedať hlavnú časť tvorí podrobný katalóg knižnice básnika pričom sú uvedené aj jednotlivé zaujímavosti (podpisy, ex librisy, venovania a podobne). Publikáciu dopĺňa obrazová príloha a súhrn v nemeckom jazyku.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria