Vydali sme

 

Silvia Čúzyová: Básnik a umenie - Kraskova umelecká zbierka

(1 Hlasovať)
2006
Publikácia približuje súbor umeleckých diel a predmetov z Kraskovho osobného vlastníctva. Kraskova umelecká zbierka situovaná v pôvodnom interiéri básnikovho piešťanského bytu nie je rozsiahla. Je však bohatá a rôznorodá v umeleckých technikách i materiáloch. Textovú časť dopĺňajú poznámky a obrazová príloha s vyobrazeniami 16 vybraných umeleckých diel.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria