Vydali sme

 

J. Hluchová: Objektívom Petra Kolaroviča

(1 Hlasovať)
(vydané v spolupráci s obcou Veľké Kostoľany), 2007
Kniha podávajúca obraz o živote a tradíciách v obci Veľké Kostoľany v 1. polovici 20. stor. prostredníctvom jedinečných fotografií priekopníka fotografie v obci Veľké Kostoľany , amatérskeho fotografa Petra Kolaroviča. Kniha obsahuje vyše 100 historických fotografií, vybratých z fotografickej pozostalosti (kolekcia negatívov na skle) Petra Kolaroviča, uloženej vo zbierkach Balneologického múzea.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria