Vydali sme

 

P. Kaňuščák: Vtáky širšieho okolia Piešťan

(7 hlasov)
2007
Prírodovedná publikácia piešťanského ornitológa s množstvom nádherných farebných fotografií. V publikácii autor prezentuje históriu ornitologických výskumov, charakteristiku sledovaného územia, systematický prehľad zistených druhov vtákov – výsledky dlhoročných pozorovaní jednotlivých druhov vtákov a zmien, ktoré v ich výskyte a druhovom zastúpení spôsobila činnosť človeka a zmeny prírodného prostredia.
Autorom prírodovednej publikácie „Vtáky širšieho okolia Piešťan“ je MUDr. Pavel Kaňuščák, človek, ktorý sa viac ako štyridsať rokov venuje ornitologickým výskumom v tejto oblasti. V publikácii prezentuje odbornej verejnosti, ale aj záujemcom o ornitológiu, resp. prírodu: históriu ornitologických výskumov, charakteristiku sledovaného územia, systematický prehľad zistených druhov vtákov – výsledky dlhoročných pozorovaní jednotlivých druhov vtákov a zmien, ktoré v ich výskyte a druhovom zastúpení spôsobila činnosť človeka a zmeny prírodného prostredia. Textová časť je doplnené nádhernými farebnými fotografiami vtákov (62 obrázkov) aj ich biotopov (životných prostredí, 24 obrázkov) fotografov Jindra a Zdena Vlachovcov, ako aj fotografiami autora. Publikáciu dopĺňa resumé v anglickom jazyku, obsiahly súpis literatúry a registre.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria