Vydali sme

 

M. Klčo – V. Krupa: Hroby z doby sťahovania národov z Krakovian - Stráží

(0 hlasov)
2008
Publikácia spracúva veľmi známe ale paradoxne málo poznané archeologické nálezy z obdobia sťahovania národov z Krakovian - Stráží. Prvýkrát a doteraz najpodrobnejšie ich spracoval pred viac ako 70 rokmi J. Neustupný v Obzore praehistorickom (1936) pričom tento článok obsahuje viaceré nepresnosti a niektoré nálezy v ňom nie sú vôbec. Neúplné a nepresné údaje sa vďaka príspevku rozšírili v odbornej i populárnonáučnej literatúre. Preto sme sa rozhodli komplexne spracovať tieto nálezy uložené v archeologickej zbierke Balneologického múzea a vydať o nich samostatnú publikáciu. Po úvodnej časti oboznamujúcej so zaujímavými archeologickými objavmi v Krakovanoch aj z posledných rokov sú v knižke podrobne spracované zaujímavé okolnosti ich nájdenia hrobov z obdobia sťahovania nálezov. Nechýba ani ich katalóg. Textová časť je doplnená zaujímavými čiernobielymi i farebnými obrázkami: dobovými kresbami, plánikmi, fotografiami a kresbami a fotografiami predmetov. Dúfame, že sa nám opätovným publikovaním nálezov podarí odstrániť nepresnosti kolujúce v literatúre a budeme radi ak publikácia prispeje k lepšiemu spracovaniu tohto pomerne málo poznaného a spracovaného obdobia dejín Slovenska. Publikácia je vydaná v slovenčine a má obsiahly súhrn v nemeckom jazyku. Rozsah je 78 strán, 18 čiernobielych a 13 farebných obrázkov. Jej vydanie podporilo aj Ministerstvo kultúry SR.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria