Vydali sme

 

Andrej Bolerázsky: Maharadžovia v Piešťanoch - Maharajahs at Piešťany

(1 Hlasovať)
(druhé doplnené a prepracované vydanie), 2011
Autor v tejto publikácii približuje krátke, ale zato významné obdobie v histórii piešťanských kúpeľov v 30. rokoch 20. stor., nazývané aj zlatým obdobím piešťanských kúpeľov. V knihe sú podrobne popísané návštevy indických maharadžov v Piešťanoch, ktoré vo svojej dobe vzbudzovali nevídaný záujem a rozruch a preslávili Piešťany po celej Európe. Tieto návštevy ešte dlho ostávali v povedomí Piešťancov. Kniha však popisuje nielen samotné návštevy, ale prináša aj informácie o jednotlivých maharadžoch, i o tom, ako oni vnímali pobyt v Piešťanoch a v okolí. Publikácia je doplnená množstvom unikátnych čiernobielych i farebných fotografií. Vydaná je v slovensko – anglickej verzii, 108 ČB a 20 farebných obrázkov.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria