Vydali sme

 

Vladimír Krupa – Magda Pekárová: Spomienky na Imricha Wintera

(1 Hlasovať)
Vydané v roku 2013
Balneologické múzeum v Piešťanoch vydalo pri príležitosti 80. výročia otvorenia prvej vlastivednej expozície piešťanského (dnešného Balneologického múzea) publikáciu „Spomienky na Imricha Wintera“. V prvej časti publikácie sú zaradené kapitoly o osobnosti zakladateľa múzea a predsedu Piešťanskej muzeálnej spoločnosti Imricha Wintera. Po životopisnej kapitole „Spomienky na Imricha Wintera“ nasleduje kapitola „Imrich Winter, Piešťanská muzeálna spoločnosť a dejiny piešťanského (dnešného Balneologického) múzea“ venovaná jeho pôsobeniu v piešťanskom múzeu ale venovaná i histórii múzea a Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Imrich Winter inicioval vznik golfového ihriska (r. 1914) v Piešťanoch a založenie Piešťanského golfového klubu. Tejto problematike je venovaná kapitola „Imrich Winter a dejiny golfu v Piešťanoch“. Jeho zberateľským aktivitám je venovaná ďalšia kapitolka. Na záver tejto časti je zaradená výberová bibliografia k dejinám múzea a k osobnosti Imricha Wintera. Druhú časť knihy tvorí vôbec prvé slovenské vydanie „Spomienok“, ktoré napísal a v roku 1930 formou malej knižky vydal Imrich Winter. Venoval ich bratovi Ľudovítovi Winterovi k 60. narodeninám. Publikáciu dopĺňajú historické čiernobiele ale i kolorované či farebné fotografie.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria