Vydali sme

 

(sprievodca po expozícii múzea), 1985
(vydané v spolupráci s vydavateľstvom Alfa Bratislava v roku), 1983
Z latinských originálov preložil A. Rebro (vydané v spolupráci s vydavateľstvom Alfa Bratislava), 1982
Preklad z latinského originálu De admirandis virtutibus et proprietatibus lacuum z roku 1689, preložil A.…
Z latinského originálu Hypomnemation de aquis in Scepusio admirandis preložil A. Rebro. (vyšlo v spolupráci…

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria