Numizmatika

 

Numizmatika

(1 Hlasovať)

Základ numizmatickej zbierky múzea položila PMS a najmä jej tajomník - správca kúpeľov Václav Vlk. Antické mince z oblasti Trenčína múzeu daroval kňaz Rudolf Misza (odborne ich spracoval František Křížek). Až do odovzdania múzea spod správy PMS do správy štátu (v roku 1951) bola numizmatická zbierka len neveľká - obsahovala 184 mincí. Rozširovať sa začala postupne a jej kvantitatívnemu rozširovaniu významne prispelo získavanie hromadných nálezov mincí z regiónu Piešťan - z Dolného Lopašova, Chtelnice, Ostrova, Šterús, Veľkých Kostolian, Drahoviec a Krakovian. Výnimočný je i rozsahom neveľký nález strieborných tureckých mincí (akčí) zo 16. storočia z okolia Hlohovca. Treba spomenúť najmä depot 5230 kusov strieborných mincí z obce Šterusy, ktorý múzeum získalo v roku 1989. Je to jeden z najväčších známych hromadných nálezov mincí na Slovensku objavených po roku 1918. V numizmatickej zbierke sú v súčasnosti zastúpené aj bankovky i plakety a spolu dnes predstavuje viac než 8500 zbierkových predmetov.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria