Petrológia

 

Petrológia

(1 Hlasovať)

Petrologická zbierka zhromažďuje predovšetkým vzorky hornín z Piešťan a širšieho okolia. Mapuje geologickú stavbu Považského Inovca a Malých Karpát. Geologická stavba Považského Inovca je veľmi zložitá, jedná sa o jadrové pohorie patriace Fatransko – tatranskej oblasti. Vďaka tejto zložitej stavbe je aj zastúpenie jednotlivých typov hornín veľmi pestré. Zbierka obsahuje rôzne typy vyvrelých, premenených aj usadených hornín. Najstaršie horniny vystupujú v oblasti vrchu Prieľačina, sú to slabo premenené horniny devónskeho veku. Súčasťou fondu geológie je aj historická zbierka sedimentárnych hornín, ktorá vznikla v období založenia múzea a súvisela so zameraním múzea na oblasť   balneológie. Neskôr bola rozšírená v 60-tych až 70-tych rokoch o vzorky usadených hornín zozbieraných pracovníkmi Štátnych liečebných kúpeľov v Piešťanoch.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria