Sprievodca po expozícii Balneologického múzea v Piešťanoch Guidebook to the Imrich Winter Balneological museum in Piešťany

Sprievodca po expozícii Balneologického múzea v Piešťanoch / Guidebook to the Imrich Winter Balneological museum in Piešťany

Predošlý sprievodca bol vydaný ešte v roku 1989, je informačné zastaraný a najmä už nebol k dispozícii. Expozícia prešla v posledných rokoch viacerými zmenami a tieto skutočnosti sme zohľadnili aj v novom sprievodcovi expozíciou. V novom vydaní sprievodcu po expozícii múzea je v súvislosti so stálou expozíciou v základných črtách podaná história Piešťan – mesta i kúpeľov a história najbližšieho regiónu. Tento informačno-náučný materiál prezentuje hlavnú expozíciu múzea, špičkové zbierkové predmety a zároveň históriu regiónu.

Sprievodca je určený širokej verejnosti, návštevníkom múzea rôznych vekových skupín – domácim i zahraničným (anglická jazyková verzia). Textová časť návštevníkov nielen sprevádza vlastnou expozíciou múzea ale populárno-náučnou formou im sprostredkuje aj históriu Piešťan a najbližšieho regiónu. Sú tu informácie o expozícii, jednotlivých významných a špičkových zbierkových predmetoch, ktoré sú tu prezentované. Samostatná časť expozície je venovaná osobnosti gen. M. R. Štefánika. V sprievodcovi je aj časť venovaná aj tejto mimoriadnej osobnosti nielen slovenských ale aj európskych dejín. Sprievodca je určený širokej verejnosti, záujemcom o archeológiu, históriu kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku, regionálnu históriu, numizmatiku, národopis, prírodné vedy, muzeológiu, mládeži i študentom.

 

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami