Umenie v parku 2015 IV. ročník

Trnavský samosprávny kraj, Balneologické múzeum a Dom umenia v Piešťanoch

Vás veľmi srdečne pozývajú na štvrtý ročník výstavy

Umenie v parku Plastika / Obrazy 2015

Vernisáž výstavy sa koná 30. júla 2015 o 17.30 hodine v Dome umenia v Piešťanoch a výstava potrvá do 30. augusta.

Vystavené obrazy pochádzajú zo sympoziálnej zbierky obrazov uloženej v zbierke výtvarného umenia Balneologického múzea. Táto zbierka vznikala v priebehu 40 rokov (1967 – 2007), počas ktorých sa sympóziá konali v nádhernom prostredí moravianskeho kaštieľa, obce Moravany nad Váhom, ale dôležitú úlohu tu zohralo aj prostredie kúpeľného mesta Piešťany.

Po výstavách v minulých rokoch, na ktorých bol zastúpený výber diel výtvarníkov zo Slovenska i z Čiech, z iných európskych krajín, ale i USA si v tomto roku návštevníci môžu pozrieť tvorbu výtvarníkov z ázijských krajín, ktorí sa zúčastnili sympózií. Sú to obrazy na rôznom podklade – plátne, hodvábe, sololite, papieri vytvorené technikami maľby či kresby – olejom, tušom a kombinovanými technikami. Zastúpené sú motívy z Moravian nad Váhom, Piešťan, motívy z krajín odkiaľ umelci pochádzali (Arménsko, Azerbajdžan, Čína, Gruzínsko, Vietnam) ale i zátišia, motívy z cesty na miesto sympózia a pod.

Na podujatí Umenie v parku Plastika / Obrazy 2015 sa prezentujú šiesti súčasní slovenskí sochári so svojimi dielami. Výstava je umiestnená vo výstavných priestoroch na prízemí Domu umenia v piešťanskom Mestskom parku.

Príďte si pozrieť krásnu kolekciu diel súčasného sochárskeho umenia a nechajte sa vtiahnuť – pri prehliadke výtvarných diel – do atmosféry rokov poslednej tretiny 20. storočia a začiatku 21. storočia.

Organizátori výstavy Vám prajú krásny zážitok!

Vstup je bezplatný a bezbariérový v dňoch utorok – piatok od 14.00 do 17.00 hodiny, v sobotu a nedeľu až do 18.00 hodiny.

Termín podujatia

30. júla 2015 o 17.30 hodine

Podporujú nás

Mohlo by vás zaujímať

Dalšie výstavy