V. Krupa, M. Klčo: Básnik Ivan Krasko a jeho knižnica

2006
Publikácia približujúca život básnika, jeho tvorbu a pôsobenie v spoločensko-politickom živote počas obdobia I. ČSR. Ťažiskom publikácie je zhodnotenie knižnice básnika, jej charakteristika. Samostatnú a možno povedať hlavnú časť tvorí podrobný katalóg knižnice básnika pričom sú uvedené aj jednotlivé zaujímavosti (podpisy, ex librisy, venovania a podobne). Publikáciu dopĺňa obrazová príloha a súhrn v nemeckom jazyku.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami