Vladimír Krupa – Jana Obertová: Hotel Thermia Palace a kúpele Irma

Vladimír Krupa – Jana Obertová: Hotel Thermia Palace a kúpele Irma / najvýznamnejšie secesné stavby Kúpeľného ostrova v Piešťanoch

Ďalšia publikácia z edičnej činnosti Balneologického múzea je zameraná na históriu i súčasnosť komplexu secesných stavieb – Hotela Thermia Palace a kúpeľov Irma. Prostredníctvom poznatkov z histórie stavby týchto významných architektonických skvostov, informácií o architektonických, technických, remeselno-umeleckých kvalitách stavieb a o vybraných umeleckých dielach, ktoré sa tu nachádzajú prevedie knižka čitateľov obdobím dlhším ako jedno storočie. Od prvých rokov 20. storočia a zároveň posledných mierových rokov pred tzv. Veľkou vojnou až do začiatku 21. storočia. Obe stavby sú v súčasnosti národnými kultúrnymi pamiatkami a zohrali významnú úlohu v histórii piešťanských kúpeľov a Piešťan. Odohralo sa v nich množstvo zaujímavých stretnutí a udalostí. Vďaka nim sa Piešťany dostali do povedomia významných osobností kultúrneho, spoločenského, politického, podnikateľského i športového života. Textovú časť knihy dopĺňa veľké množstvo fotografií. Sú to zábery z priebehu výstavby, reprodukcie projektov, portréty významných osobností, ktoré boli hosťami Thermie a Irmy, fotografie dokumentujúce významné udalosti a stretnutia, ktorých bola Thermia častým miestom.

Publikácia vyšla v spolupráci Balneologického múzea Imricha Wintera, Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s. a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

160 strán, cena 12,- €

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami