Vladimír Krupa, Magda Pekárová: Balneologické múzeum v Piešťanoch jubiluje (75 výročie vzniku Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a založenia múzea 1928 – 2003)

2003
Doteraz najpodrobnejšia a najvyčerpávajúcejšia publikácia, približujúca históriu a činnosť tejto jedinečnej kultúrnej inštitúcie v Piešťanoch, doplnená o množstvo zaujímavých fotografií. Publikácia podávajúca záujemcom o Balneologické múzeum množstvo informácií o histórii a činnosti tohto jedinečného kultúrneho stánku v Piešťanoch. Kniha približuje nielen históriu samotného múzea, ale i Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, ktorá vznik múzea predchádzala. Založená bola v roku 1928 z iniciatívy nájomcov piešťanských kúpeľov – Winterovcov a jej členmi boli aj mnohé významné osobnosti. Kniha je vydaná v slovensko – anglickej verzii.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami