Vladimír Krupa – Magda Pekárová: Spomienky na Imricha Wintera

Vydané v roku 2013
Balneologické múzeum v Piešťanoch vydalo pri príležitosti 80. výročia otvorenia prvej vlastivednej expozície piešťanského (dnešného Balneologického múzea) publikáciu „Spomienky na Imricha Wintera“. V prvej časti publikácie sú zaradené kapitoly o osobnosti zakladateľa múzea a predsedu Piešťanskej muzeálnej spoločnosti Imricha Wintera. Po životopisnej kapitole „Spomienky na Imricha Wintera“ nasleduje kapitola „Imrich Winter, Piešťanská muzeálna spoločnosť a dejiny piešťanského (dnešného Balneologického) múzea“ venovaná jeho pôsobeniu v piešťanskom múzeu ale venovaná i histórii múzea a Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Imrich Winter inicioval vznik golfového ihriska (r. 1914) v Piešťanoch a založenie Piešťanského golfového klubu. Tejto problematike je venovaná kapitola „Imrich Winter a dejiny golfu v Piešťanoch“. Jeho zberateľským aktivitám je venovaná ďalšia kapitolka. Na záver tejto časti je zaradená výberová bibliografia k dejinám múzea a k osobnosti Imricha Wintera. Druhú časť knihy tvorí vôbec prvé slovenské vydanie „Spomienok“, ktoré napísal a v roku 1930 formou malej knižky vydal Imrich Winter. Venoval ich bratovi Ľudovítovi Winterovi k 60. narodeninám. Publikáciu dopĺňajú historické čiernobiele ale i kolorované či farebné fotografie.

Podporujú nás

Vyhľadávanie

V spolupráci

Odber noviniek

Zostante s nami