Balneohistória (história kúpeľov)

Zbierkové fondy balneohistórie mapujú minulosť, vývoj a čiastočne aj súčasnosť kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Momentálne majú vyše 6500 evidenčných čísel a obsahujú takmer dvojnásobný počet dvoj- a trojrozmerných zbierkových predmetov. Časť z nich je vystavená v stálych expozíciách múzea, čím je prístupná širokej verejnosti. Významnú zložku fondu tvorí rozsiahly súbor pohľadníc z rôznych slovenských kúpeľov. Prirodzene prevažujú materiály viažuce sa k aj v súčasnosti fungujúcim kúpeľom, avšak zastúpené sú aj zaniknuté kúpeľné lokality. Nezanedbateľná je zbierka kúpeľného skla, často zdobená farebnými vedutami kúpeľných budov. Okrem umeleckej hodnoty plnia aj dokumentačnú funkciu, najmä v súvislosti s už neexistujúcimi stavbami. Podobne to platí aj o množstve fotografií, historických grafík, mapách, prospektoch, rôznych brožúr, malieb alebo suvenírov. K hodnotných súborom patrí zbierka historických barlí kúpeľných hostí, ktorí sa vyliečili v piešťanských kúpeľoch a barlu už nepotrebovali. Venovali ju miestu svojho uzdravenia ako dôkaz účinnosti piešťanských termálnych vôd. Vznikla z nich početná zbierka, ktorá bola vystavená v jednom z kúpeľných domov. Zaujímavé sú aj súbory lekárskych nástrojov. K zvlášť hodnotným patrí súbor patriaci Dr. Františkovi Ernestovi Schererovi. Ten bol prvým stálym kúpeľným lekárom v Piešťanoch a v roku 1863 založil Vojenský kúpeľný ústav, ktorý funguje dodnes. K ďalším zaujímavým súborom patrí aj zbierka kúpeľných plagátov. Najstaršie z nich pochádzajú z konca 19. storočia a viažu sa najmä k piešťanským kúpeľom. Časť fondov tvoria odborné publikácie a rôzne propagačné tlačoviny, ktorých autormi boli obvykle lekári alebo nájomcov kúpeľov. K zaujímavostiam môžeme zaradiť napríklad strojčeky na púšťanie žilou alebo unikátnu sedaciu váhu, ktorá svojim mechanizmom podstatne zjednodušovala určovanie hmotnosti telesne postihnutých pacientov. Predstavili sme iba malú časť zbierkových fondov, ktoré mapujú jednu špecifickú oblasť nášho prírodného a kultúrneho bohatstva. Fondy samozrejme nie sú uzavreté a v rámci možností ich rozširujeme o nové prírastky.

Podporujú nás