Numizmatika

Základ numizmatickej zbierky múzea položila PMS a najmä jej tajomník – správca kúpeľov Václav Vlk. Antické mince z oblasti Trenčína múzeu daroval kňaz Rudolf Misza (odborne ich spracoval František Křížek). Až do odovzdania múzea spod správy PMS do správy štátu (v roku 1951) bola numizmatická zbierka len neveľká – obsahovala 184 mincí. Rozširovať sa začala postupne a jej kvantitatívnemu rozširovaniu významne prispelo získavanie hromadných nálezov mincí z regiónu Piešťan – z Dolného Lopašova, Chtelnice, Ostrova, Šterús, Veľkých Kostolian, Drahoviec a Krakovian. Výnimočný je i rozsahom neveľký nález strieborných tureckých mincí (akčí) zo 16. storočia z okolia Hlohovca. Treba spomenúť najmä depot 5230 kusov strieborných mincí z obce Šterusy, ktorý múzeum získalo v roku 1989. Je to jeden z najväčších známych hromadných nálezov mincí na Slovensku objavených po roku 1918. V numizmatickej zbierke sú v súčasnosti zastúpené aj bankovky i plakety a spolu dnes predstavuje viac než 8500 zbierkových predmetov.

Podporujú nás